Αρχείο για Αύγουστος, 2013

syneducation

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «Γερά δοντάκια για γερά παιδάκια»
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Διαθεματικό [Γλώσσα – Μαθηματικά – Περιβάλλον – Δημιουργία και Έκφραση – ΤΠΕ]
ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Προσχολική εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο (προνήπια και νήπια)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Τόζιου Αμαλία, Κοτόρτση Τζένη, Νηπιαγωγοί

Δείτε την αρχική δημοσίευση